12.05.2017.

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

За јавну набавку услуге дератизације на територији града Краљева
за потребе буџетског фонда за заштиту животне средине.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email