22.05.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ

 – Одржавање јавног осветљења
– Замена сијалица, поправка или замена арматура

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email