Комисија за именовање директора

Kомисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
чији је оснивач град Краљево

09.02.2018.

Списак кандидата за спровођење конкурса за избор директора  ЈКП „Путеви“ Краљево

04.12.2017. – 04.02.2018.

30.11.2017. Решење о именовању директора ЈКП „ЧИСТОЋА“ Краљево

30.11.2017. Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности  директора ЈКП „ЧИСТОЋА“ Краљево

21.11.2017. РАНГ ЛИСТА СА НАЈБОЉЕ РАНГИРАНИМ КАНДИДАТОМ

27.10.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕСТИРАЊУ КАНДИТА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

Ивица Богојевић

05.10.2017. ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ

 01.09.2017. Списак кандидата за спровођење изборног поступка за директора ЈКП „ЧИСТОЋА“ Краљево

21.07.2017. – 21.08.2017.

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Краљево

КОНКУРС ОБЉАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“ БРОЈ 71 ОД 21.07.2017.ГОДИНЕ

Ранг листа ЈП за директоре

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕСТИРАЊУ КАНДИТА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

31.05.2017.

АЛЕКСАНДАР НЕСТОРОВИЋ

РАДОВАН МАРКОВИЋ

ДРАГАН АРСЕНИЈЕВИЋ

ВУКОЈЕ СТОЈАНОВИЋ

ЗАКЉУЧАК О ОДРЕЂИВАЊУ СТРУЧНОГ ЛИЦА ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНЕ  ОСПОСОБЉЕНОСТИ И ПРОВЕРУ КАНДИДАТА

Р Е Ш Е Њ Е – давање сагласности на Пословник о раду Комисије

Пословник о раду Комисије

Правилник о  мерилима  за именовање  директора јавног предузећа

ЗАКЉУЧАК О ОТВАРАЊУ ВЕБ СТРАНИЦЕ

ЗАКЉУЧАК  О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА КАНДИДАТА ЗА ДИРЕКТОРЕ ПРЕДУЗЕЋА

ЗАКЉУЧАК О ОДБАЦИВАЊУ ПРИЈАВЕ