Комисија за именовање директора

Kомисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Краљево


ЈКП „Чистоћа“ОБАВЕШТЕЊА о тестирању кандидата

ОБАВЕШТЕЊА о тестирању кандидата


Списак кандидата на избору директора ЈКП “Путеви” и ЈЕП “Топлана”

ОБАВЕШТЕЊА о тестирању кандидата

Обавештења о тестирању кандидата о усменом провером:


Конкурс објављен у “СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС” број 71 ОД 21.07.2017.године


Ранг листа ЈП за директоре

Обавештење о тестирању кандидата за избор директора


31.05.2017.

Print Friendly, PDF & Email