Комисија за именовање директора


Kомисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Краљево

Конкурс објављен у „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“ број 71 ОД 21.07.2017.године


Ранг листа ЈП за директоре

Обавештење о тестирању кандидата за избор директора


31.05.2017.