КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ИМАЛАЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА


ЈЕП „ТОПЛАНА“ Краљево
Тел.: 036/311-843, 036/314-895
е-маил: objedinjenaprocedura@kraljevo.org


ЈКП „ВОДОВОД“ Краљево
Тел.: 063/1082473, 036/334-464
е-маил: objedinjenaprocedura@vodovodkv.co.rs


ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
Тел.: 064/8397557, 036/304-378, 064/833-9736, 036/304-373
objedinjenaprocedura@elektrodistibucija.rs


ТЕЛЕКОМ ад
Тел.:036/311-700, 036/319-390
е-маил: ivanadju@telekom.rs ; jasminamil@telekom.rs


Завод за заштиту споменика културе
Тел.: 036/331-866, 036/331-575, 036/321-025
емаил: zzzskv.objedinjenaprocedura@gmail.com


СРБИЈАВОДЕ
емаил: jovanka.cirkovic@srbijavode.rs
Тел.:064/8404111, 032/357637

Print Friendly, PDF & Email