Градоначелник Краљева

          др Предраг Терзић 

Предраг Терзић је рођен 1984. године у Краљеву, где је завршио основну школу  и гимназију. Дипломирао је у року на политиколошком одељењу Факултета политичких наука у Београду, с просечном оценом 9,63. Под менторством професора Марвина K. Хофмана (Marvin K. Hoffman, Fulbright Professor of Political Science, Appalachian State University, Boone, North Carolina, USA) у току школске 2007/2008. године похађао је Увод у америчку управу и политику. Јануара 2011. окончао је мастер студије политиколошких наука. Током 2013. године Предраг Терзић је учествовао у научним радионицама универзитета из Београда и Осла (University of Oslo, Department of Educational Research and Intermedia), а децембра 2015. године одбранио је докторску тезу под називом Утицај европске либералне мисли на политичку модернизацију Србије од 1878. до 1903. године, чиме је стекао научни степен доктора политичких наука.
У периоду студирања волонтирао је у Народној канцеларији председника Републике Србије (фебруар-мај 2008. године) и као истакнути волонтер добио је препоруку директорке Народне канцеларије. После завршетка основних студија радио је више хонорарних послова, а од марта 2012. године Терзић је укључен у научни пројекат Института за политичке студије из Београда. Предраг Терзић је и данас запослен на Институту за политичке студије, у звању научног сарадника. По позиву је предавао на универзитетима у Русији (Државни универзитет у Самари) и Словенији (Универзитет у Марибору), а налази се и на листи предавача на Високим студијама безбедности и одбране.
Објавио је књигу Слобода у сенци круне: Србија између народне суверености и политичког елитизма (Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2018), а написао је и преко 20 научних радова и три приказа књига. Радове је објављивао у Великој Британији и Мађарској, а од домаћих часописа у Српској политичкој мисли, Годишњаку Факултета политичких наука, Култури полиса, Међународној политици.
Предраг Терзић је у два мандата биран за одборника у Скупштини града Краљева. У претходном периоду био је и заменик председника Скупштине града, шеф одборничке групе, председник Комисије за статут и управу и председник Административно-мандатске комисије Скупштине града Краљева. Од јануара 2015. године до фебруара 2016. волонтерски је обављао функцију менаџера Канцеларије народних посланика града Краљева, а јуна 2016. године постаје председник надзорног одбора Сталне конференције градова и општина.
Крајем јуна 2016. Предраг Терзић је изабран за градоначелника Краљева. Члан је главног одбора Српске напредне странке.

e-mail:  gradonacelnik@kraljevo.org       www.kraljevo.org

телефон: +381 (0) 36 306 024