СЕРВИСНА ИНФОРМАЦИЈА – Јавни позив за Јавну расправу о Нацрту одлуке о изменама и допунамаОдлуке о буџету града Краљева за 2024. годину

Градско веће града Краљева, на седници одржаној дана 10. јуна 2024. године упутило је Јавни позив за Јавну расправу о Нацрту одлуке о изменама и допунамаОдлуке о буџету града Краљева за 2024. годину у делу планирања инвестиција и позвало грађане, удружења, стручну и осталу јавност на учешће у јавној расправи, којаће се спровести у периоду од 10. 6. 2024. године до 17. 6. 2024. године. Учесници у јавној расправи могу доставити примедбе, предлоге и сугестијеОдељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева у писаној форми или на e-mail адресу [...]

2024-06-11T07:40:19+02:00June 10th, 2024|

ОБАВЕШТЕЊЕ – Јавни оглас за доделу средстава за подстицаје инвестицијама пољопривредних газдинстава

Обавештавају се носиоци пољопривредних газдинстава са територије града Краљева уписани у Регистар пољопривредног газдинства са активним статусом којима је пољопривреда основна делатност да је Градско веће града Краљева расписало Јавни оглас за доделу средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава.             Рок за подношење захтева је 30 дана, почев од 27.05.2024. године. Преузимање образаца и пријем захтева ће се обављати на шалтеру број 5. Градске управе града Краљева,  радним данима од 8-12 часова.             У циљу боље информисаности и благовременог преузимања захтева од стране носиоца пољопривредних газдинстава, Јавни [...]

2024-05-27T10:14:18+02:00May 27th, 2024|

ОБАВЕШТЕЊЕ – регреси у пољопривреди за 2023. годину

Обавештавају се носиоци пољопривредних газдинстава са територије града Краљева уписани у Регистар пољопривредног газдинства са активним статусом којима је пољопривреда основна делатност да је Градско веће града Краљева расписало Јавни оглас за доделу средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава.             Рок за подношење захтева је 30 дана, почев од 27.05.2024. године. Преузимање образаца и пријем захтева ће се обављати на шалтеру број 5. Градске управе града Краљева,  радним данима од 8-12 часова.             У циљу боље информисаности и благовременог преузимања захтева од стране носиоца пољопривредних газдинстава, Јавни [...]

2024-05-27T10:12:03+02:00May 27th, 2024|

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е – Системска дератизација

Обавештавамо вас да је на територији града Краљева системска дератизација. Системска дератизација на територији града Краљева  спроводи се ради заштите здравља становништва, обезбеђења услова за рад и одмор грађана и унапређење туризма. Планом спровођења системске дератизације предвиђене су активности у периоду од 20.05.-08.06.2024. године на територији Краљева, Матарушке Бање, Конарева, Жиче и Ушћа.  Локације на коима ће се спроводити дератизација су: слободне и парковске површине, гробља, приобаље река, градска канализација, градска депонија, пословни простор и стамбени фонд у централном делу Краљева.

2024-05-22T07:45:21+02:00May 21st, 2024|

СЕРВИСНА ИНФОРМАЦИЈА – Јавни позив за Јавну расправу о Нацрту Локалног акционог плана

Градско веће града Краљева, на седници одржаној дана 10. 05. 2024. године упутило је Јавни позив за Јавну расправу о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања града Краљева за период од 2024. до 2026. године и позвало грађане, удружења, стручну и осталу јавност на учешће у јавној расправи, која ће се спровести у периоду од 13. 05. 2024. године до 21. 05. 2024. године.Учесници у јавној расправи могу доставити примедбе, предлоге и сугестије Служби за управљање пројектима и локално-економски развој Градске управе града Краљева у писаној форми или на e-mail адресу [...]

2024-05-10T10:08:09+02:00May 10th, 2024|

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е – Сузбијање крпеља

Обавештавамо Вас да је на територији града Краљева у току,  прва фаза сузбијања крпеља. Сузбијање крпеља на територији града Краљева  спроводи се системски у циљу смањења њиховог броја ради заштите становништва, обезбеђења услова за рад и одмор грађана и унапређење туризма. Програмом сузбијања крпеља, предвиђен је третман дана 10.05.2024.године у временском периоду од 09-15 часова  на парковским површинама и то: -Парк Пљакин Шанац         -Парк Дом друштвених организација         -Парк Господар Васин конак         -Парк у улици Чибуковачки партизани         -Парк Отпора и победе Обавештавају се грађани да у том [...]

2024-05-08T11:54:45+02:00May 8th, 2024|

СЕРВИСНА ИНФОРМАЦИЈА – НАГРАДA „АНЂЕЛКО САВИЋ“

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева, расписујеКОНКУРСЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ „АНЂЕЛКО САВИЋ“ РЕДОВНИМ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА Право учешћа на Конкурсу имају ученици: - који су држављани Републике Србије - који имају пребивалиште, односно боравиште за избегла и расељена лица са КИМ, на територији града Краљева најмање једну годину пре расписивања Конкурса -  који су редовни ученици средњих школа које се финансирају у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, почев од друге године - који су у средњој школи у претходним [...]

2024-04-08T07:27:27+02:00April 8th, 2024|

Акција ′Сат за нашу планету′

"Акција ′Сат за нашу планету′,  коју организује Светски фонд за природу, и ове године ће се обележити широм света гашењем светла на један сат. Град Краљево ће се укључити у глобалну акцију искључивањем јавне расвете у периоду од 20.30 до 21.30 часова, у суботу, 23. марта 2024. године. У наведено време јавна расвета ће бити искључена на централном градском тргу – Тргу српских ратника и  на Тргу Светог Саве. Циљ кампање је порука да је укључивањем појединца, организација, институција и компанија могуће нешто предузети по питању ублажавања последица климатских промена [...]

2024-03-21T13:57:08+01:00March 21st, 2024|

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – решења о праву на накнаду зараде односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, од 19. 04 2019. год.

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева, за све заинтересоване особе које су користиле право на Накнаду зараде односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е             Уставни суд РС утврдио је својом Одлуком oд 14.2.2024. гoдине, да део одредбе члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом, којим је било прописано се при утврђивању основице накнаде зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге [...]

2024-03-05T13:00:24+01:00March 5th, 2024|
Go to Top