Комисија за комасацију КО Самаила и КО Мрсаћ Града Краљева

оглашава на

ЈАВНИ УВИД

ПРЕГЛЕДНИ ПЛАН ПРОЈЕКТА НОВОГ СТАЊА

ЗА ПОДРУЧЈЕ KО САМАИЛА И КО МРСАЋ

           Излагање се врши на националном геопорталу Геосрбија, веб порталу Града Краљева и на средњем улазу Градске управе града Краљева (Трг Јована Сарића 1, приземље) у трајању од 15 дана.

Прегледни План се излаже и у сали 3 зграде Градске управе града Краљева (средњи улаз, први спрат), од 07.00 до 15.00 часова.

Јавни увид траје од 21. фебруара до 6. марта 2024. године.

У току трајања јавног увида заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложени прегледни План пројекта новог стања за подручје КО Самаила и КО Мрсаћ Комисији за комасацију, и то на Писарници Градске управе града Краљева (први улаз, приземље) или путем електронске поште на мејл komasacijakv@kraljevo.org.

Print Friendly, PDF & Email