Позивају се грађани града Краљева, корисници градског и приградског превоза путника на територији града Краљева, да узму учешће у „Анкети о провери квалитета услуга превоза за 2023. годину“, која ће се на територији града Краљева спровести у периоду од 13. децембра до 28. децембра 2023. године.

            Анкета се спроводи путем електронске апликације (банер линка), која се налази на првој (насловној) страници званичног сајта града Краљева, kraljevo.rs, избором понуђених одговора на питања.

            Ради константног праћења квалитета услуге градског и приградског превоза путника на територији града Краљева, значајно је да што већи број корисника превоза на територији града Краљева узме учешће у анкетирању.

Print Friendly, PDF & Email