Одељење за друштвене делатности – Одсек послова борачко-инвалидске заштите
позива лица којима је правноснажним решењем овог органа признат статус борца да преузму своју борачку легитимацију.

Право на легитимацију има:

  • борац;
  • ратни војни инвалид;
  • корисник права борачко-инвалидске заштите (мирнодопски војни инвалид; цивилни инвалид рата; родитељ, супружник и дете палог борца, војника умрлог или погинулог у Војсци, цивилне жртве рата, умрлог војног инвалида и умрлог цивилног инвалида рата).

Легитимација се може преузети у канцеларији 312 (III спрат) Градске управе у Краљеву,
сваког радног дана од 8,00 до 14,00 сати.

Потребне информације могу се добити на телефон: 306-089.

Print Friendly, PDF & Email