Обавештавамо Вас да је на територији града Краљева у
току друга фаза сузбијања амброзије, биљке која
представља опасан алерген за људе.
Уништавање амброзије вршиће се хемијским и
механичким третирањем искључиво на јавним
површинама. Власници приватних парцела на којима је
уочена амброзија дужни су да предузму прописане мере
за њено сузбијање.
Присуство амброзије можете пријавити Одсеку за
заштиту животне средине на телефон 315-000 или на
email   leap@kraljevo.org
Третирање амброзије финансира се из Програма
коришћења средстава Буџетског фонда за 2023 годину.

Print Friendly, PDF & Email