Обавештавају се носиоци пољопривредних газдинстава са територије града Краљева уписани у Регистар пољопривредног газдинства са активним статусом којима је пољопривреда основна делатност да је Градско веће града Краљева расписало Јавни оглас за доделу средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

          Рок за подношење захтева је 30 дана, почев од 10.05.2023. године. Преузимање образаца и пријем захтева ће се обављати на шалтеру број 5. Градске управе града Краљева,  радним данима од 8-12 часова.

          У циљу боље информисаности и благовременог преузимања захтева од стране носиоца пољопривредних газдинстава, Јавни оглас и обрасци захтева са прегледом потребне документације налазе се на званичном сајту града Краљева www.kraljevo.rs – огласна табла.

Print Friendly, PDF & Email