Градско веће града Краљева је, почевши од дана 04.03.2024. године, расписало Јавни позив за суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и унапређења својства зграда на територији града Краљева за 2024. годину, број 011-105/2024-I.

Рок за подношење Пријава је 30 дана од дана објављивања Јавног позива на званичној интернет презентацији града Краљева.

Пријаве се подносе од 04.03.2024. године (понедељак), до 02.04.2024. године (уторак), до 12,00 часова, a текст Јавног позива је објављен на званичној интернет презентацији града Краљева www.kraljevo.rs, огласној табли Градске управе града Краљева и у листу „Ибарскe новости ”.

Лица задужена за давање обавештења о Јавном позиву су Звонко Ковачевић и Дејан Карапанџић, контакт email urbanizam@kraljevo.org , број телефона: 036/306 – 203.

Print Friendly, PDF & Email