Грађани Краљева који су претрпели штету од елементарне непогоде – поплаве, на стамбеним објектима који се редовно користe за задовољење основних животних потреба, током маја и јуна 2023. године, штету могу да пријаве у периоду од 22.06.2023. године до 07.07.2023. године.

Услов за пријаву штете на стамбеном објекту јесте да је у објекат ушла вода или је објекат захваћен клизиштем, услед чега је дошло до оштећења (за помоћне објекте и викенд куће се не врши пријава штете).

Пријаве штете се подносе искључиво на шалтеру 5 Градске управе града Краљева, на адреси Трг Јована Сарића 1, сваког радног дана од 10:00 до 17:00 часова, на прописаном обрасцу, који се може преузети: на шалтеру, на порталу града Краљева, на порталу Одељења за послове цивилне заштите и у просторијама Одељења.

Пријаве упућене пре или након прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу, Комисија неће разматрати.

За све додатне информације, грађани се могу обратити Одељењу за послове цивилне заштите, лично или на број телефона 036/33-11-99 сваког радног дана од 07.00 до 09.30 и од 10.00 до 15.00 часова.

КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ И ПОТРЕБА
НАКОН ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

Print Friendly, PDF & Email