У складу са Законом о Попису пољопривреде 2023. године („Службени гласник РС“, бр. 76/21) и у оквиру пројекта IPA 2018, Републички завод за статистику спроводи Попис пољопривреде 2023.

Након спровођења Пописа пољопривреде 2012. године и Анкете о структури пољопривредних газдинстава 2018. године, реализација Пописа пољопривреде 2023. обезбедиће континуитет у прикупљању структурних података из ове области. Прикупљени подаци осликаће стање у пољопривреди и користиће се за статистичке анализе које ће омогућити доношење одговарајућих одлука за подршку пољопривредној производњи и њеном развоју.

Јединице посматрања су пољопривредна газдинства на територији Републике Србије, без обзира на статус (породична газдинства, газдинства правних лица и предузетника).

Подаци ће се прикупљати методом интервјуа на терену од 1. октобра до 15. децембра, на основу Адресара пољопривредних газдинстава. Пописивачи ће добијене податке уносити директно у електронски упитник. Газдинства привредних друштава, земљорадничких задруга и других облика организовања са статусом правног лица могу да се попишу самостално, уносом података у веб-упитник, који је доступан од 1. јуна 2023. године.

Планирано је да у Попису учествује око 3.000 пописивача.

Јавни позив (конкурс) за пријављивање кандидата за пописиваче биће објављен 15. августа 2023. године у 8.00 сати на веб-сајту Завода www.stat.gov.rs и сајту Попис пољопривреде 2023. popispoljoprivrede.stat.gov.rs, као и у средствима јавног информисања. Пријављивање је од 15. до 21. августа 2023. године, искључиво електронским путем, преко апликације која је доступна само на веб-сајтовима Завода и Пописа пољопривреде 2023. Учешће у попису је обавезно, а посебна пажња у свим фазама реализације биће посвећена заштити података који ће се прикупити.

Детаљније информације, актуелна обавештења, као и припремљена методолошка упутства за спровођење Пописа пољопривреде 2023, сви заинтересовани грађани и кандидати за пописиваче могу наћи на веб-сајту Попис пољопривреде 2023.

ПОПИСНА КОМИСИЈА ЗА ПРИПРЕМУ, ОРГАНИЗАЦИЈУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПОПИСА ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023. НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

Print Friendly, PDF & Email