Градско веће града Краљева, на седници одржаној дана 8. децембра 2022. године упутило је Јавни позив за Јавну расправу о Нацрту одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину и позвало грађане, удружења, стручну и осталу јавност на учешће у јавној расправи, која ће се спровести у периоду од 8. децембра 2022. године до 15. децембра 2022. године. Учесници у јавној расправи могу доставити примедбе, предлоге и сугестије Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева у писаној форми или на електронску (e-mail) адресу privreda_i_finansije@kraljevo.org на посебном обрасцу, најкасније до 15. децембра 2022. године до 7,00 часова, а 15. децембра 2022. године у 7,00 часова у Свечаној сали Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића број 1, одржаће се јавна седница.

Print Friendly, PDF & Email