Градско веће града Краљева, на седници одржаној дана 26. маја 2023. године, упутило је Јавни позив за Јавну расправу о Нацрту одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину у делу планирања инвестиција и позвало грађане, удружења, стручну и осталу јавност на учешће у јавној расправи, која ће се спровести у периоду од 26.05.2023. године до 05.06.2023. године. Учесници у јавној расправи могу доставити примедбе, предлоге и сугестије Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева у писаној форми или на e-mail адресу privreda_i_finansije@kraljevo.org на посебном обрасцу, најкасније до 04.06.2023. године до 12.00 часова, а наредног дана, 05.06.2023. године (понедељак), у 7.00 часова у Свечаној сали Градске управе града Краљева (Клуб одборника), Трг Јована Сарића број 1, одржаће се јавна седница.

Print Friendly, PDF & Email