Комисија за комасацију КО Самаила и КО Мрсаћ града Краљева, оглашава на

ЈАВНИ УВИД

ПРЕГЛЕДНИ ПЛАН ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА                                                              ЗА ПОДРУЧЈЕ KО САМАИЛА И КО МРСАЋ

Излагање се врши на:

  • националном геопорталу Геосрбија,
  • веб порталу града Краљева,
  • огласној табли Градске управе Краљево – средњи улаз,  у трајању од 15 дана.

Јавни увид траје од 16.11.2022. године до 30.11.2022. године. Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложени План у току трајања јавног увида. Примедбе и сугестије заинтересована лица достављају Комисији за комасацију путем пријемне канцеларије Градске управе Краљево, Трг Јована Сарића број 1 или на имејл адресу:komasacijakv@kraljevo.org

Print Friendly, PDF & Email