Grad Kraljevo u prvim danima borbe sa virusom korona nije oskudevao u dezinfekcionom sredstvu. Zahvaljujući nesebičnoj pomoći grada Kruševca, natrijum hipohloritom koji je stizao iz ovog grada, u sklopu preduzimanja neophodnih mera na dezinfekciji prostora stambenih zajednica, objekata javne namene, kao i javnih površina, kako na gradskom, tako i na prigradskom i seoskom području, obavljana je dezinfekcija, a građani su besplatno mogli da ga preuzimaju na lokacijama u gradu, prigradskim naseljima i selima.

Natrijum hipohlorit sada druge lokalne samouprave mogu da preuzimaju od grada Kraljeva – uz podršku donacije firme DINOTEK iz Beograda, Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Kraljevo je, u crpnoj stanici Konarevo, instaliralo postrojenje za proizvodnju natrijum hipohlorita, budući da je  Gradski štab za vanredne situacije dobio na raspolaganje, dok je na snazi Odluka o vanrednom stanju, opremu za proizvodnju koncentrata natrijum hipohlorita.