НАЛАЖЕ СЕ свим привредним субјектима, који се баве организацијом дневног боравка деце као и других активности везаних за боравак деце (организација дечјих рођендана, организацијом едукативних и спортских радионица и слично), да у циљу спречавања настанака и ширења инфекције изазване вирусом „Covid-19“, престану са пружањем наведених услуга у својим пословним просторијама, за време трајања ванредног стања.

Print Friendly, PDF & Email