Обавештавамо вас да је на територији града Краљева системска дератизација. Системска дератизација на територији града Краљева  спроводи се ради заштите здравља становништва, обезбеђења услова за рад и одмор грађана и унапређење туризма.

Планом спровођења системске дератизације предвиђене су активности у периоду од 20.05.-08.06.2024. године на територији Краљева, Матарушке Бање, Конарева, Жиче и Ушћа.  Локације на коима ће се спроводити дератизација су: слободне и парковске површине, гробља, приобаље река, градска канализација, градска депонија, пословни простор и стамбени фонд у централном делу Краљева.

Print Friendly, PDF & Email