Обавештавамо Вас да је на територији града
Краљева у току прва фаза сузбијања амброзије, биљке
која представља опасан алерген за људе.
Уништавање амброзије вршиће се хемијским и
механичким третирањем искључиво на јавним
површинама. Власници приватних парцела на којима је
уочена амброзија дужни су да предузму прописане мере
за њено сузбијање.
Присуство амброзије можете пријавити Одсеку за
заштиту животне средине на телефон 315-000 или на
email leap@kraljevo.org .
Третирање амброзије финансира се из Програма
коришћења средстава Буџетског фонда за 2023. годину.

Print Friendly, PDF & Email