Градска управа града Краљева обавештава грађане – кориснике јавног градског и приградског превоза путника, да ће, на основу Одлуке о промени тарифе која се примењује у обрачуну цена превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Краљева (усвојене на седници Скупштине града Краљева одржаној дана 08.07.2022. године), УВЕРЕЊА о цени појединачне возне карте за услугу јавног превоза на територији града Краљева издавати Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено–комуналне делатности Градске управе града Краљево

           Пријем захтева за издавање Уверења и преузимање издатих Уверења о цени појединачне возне карте вршиће се на шалтеру број 4 – приземље зграде Градске управе, Трг Јована Сарића број 1, улаз број 1, сваког радног дана, почевши од 22.08.2022. године, у периду од 8.00 до 13.00 часова. Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности Градске управе града Краљева

Print Friendly, PDF & Email