Обавештавамо Вас да је на територији града Краљева у току сузбијање комараца за 2021. годину.
Oперативним планом су предвиђени ларвицидни третман и третман одраслих форми комараца.
Планирани период реализације ларвицидног третмана и третмана одраслих форми почиње 24.08.2021. и траје до 25.09.2021. године.

Циљ овог пројекта је:
– ефикасна и економична санитарна заштита становништва и животиња од болести коју преносе комарци
– безбедност за људе, животиње и нециљане врсте инсеката (пчеле…)
– висок степен еколошке одговорности.

Локација сузбијања ларвицидних и одраслих форми комараца планирана је на ужем подручју Града Краљева и околине (Рибница, Јарчујак, Чибуковац, Грдица, Берановац, Кованлук, Ковачи, Жича) и насељених места која која по процени стручних служби припадају подручју за које се процени да је потребно третирање (села уз Мораву од Чукојевца до Обрве; села уз реку Гружу, села уз реку Рибницу, села уз реку Ибар, Матарушке Бање) и других насељених места по процени стручних служби наручиоца.

Print Friendly, PDF & Email