У среду, 17.08.2022. године, на територији града Краљева почиње сузбијање комараца.

Оперативним планом су предвиђени ларвицидни третман и третман одраслих форми комараца.

Третман ће се вршити у складу са временским условима у периоду од 18.30 до 23.00 сата.

Циљ овог пројекта је:

– ефикасна и економична санитарна заштита становништва и животиња од болести коју преносе комарци

– безбедност за људе, животиње и нециљане врсте инсеката (пчеле…)

– висок степен еколошке одговорности

Локација сузбијања ларвицидних и одраслих форми комарацапланирана је на територији града и приградских насеља (Грдица, Јарчујак, Чибуковац, Сијаће Поље) и Матарушке Бање, Жиче и Рибнице.

Print Friendly, PDF & Email