ОБАВЕШТЕЊЕ

о извођењу геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта путем комасације на делу катастарске општине Самаила и Мрсаћ, града Краљева

Комисија за комасацију КО Самаила и КО Мрсаћ oбавештава имаоце права на непокретностима и имаоце правног интереса да ће од 15. марта до 15. септембра 2022. године, бити утврђивано фактичко стање у поступку комасације у делу катастарске општине Самаила и Мрсаћ, града Краљева.

Послове утврђивања фактичког стања вршиће Поткомисија за утврђивање фактичког стања, која ће у периоду:

  • 15-31. март 2022. године – радити у просторијама Основне школе „Петар Николић“ Самаила, сваког радног дана
  • 1. април – 15. септембaр 2022. године – радити у просторијама Основне школе „Петар Николић“ Самаила уторком и четвртком, а понедељком, средом и петком у просторијама Градске управе града Краљева, средњи улаз, сала 3.          

Радно време Поткомисије је од 07 до 15 часова.

Print Friendly, PDF & Email