САОПШТЕЊЕ

 

У складу са чланом 14. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама („Сл. лист града Краљева“, бр. 17/09, 7/11, 22/19), Градска управа града Краљева обавештава сва заинтересована правна лица и предузетнике који обављају угоститељску, посластичарску или пекарску делатност  у улицама које су забрањене за пролаз возила (Омладинска, Милоша Великог, Топлице Милана, Трг српских ратника) на територији града Краљева, да се захтеви за формирање летње баште подносе у периоду од 20.01. до 01.02.2021. године.

Захтев се подноси Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, а предају се на писарници Градске управе града Краљева – шалтер 1

Све додатне информације се могу добити у канцеларији бр. 6 овог  Одељења, или на телефон 306-209.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

Print Friendly, PDF & Email