Обавештавају се носиоци пољопривредних газдинстава са територије града Краљева уписани у Регистар пољопривредног газдинства са активним статусом да је Градско веће града Краљева донело Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/2022) који се односи на  подстицајне мере:

  • регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) и
  • осигурање усева, плодова вишегодишњих засада, расадника и животиња

            Пријем захтева за наведене мере са пратећом документацијом почев од 05.05.2022. године па закључно са 18.11.2022.године, вршиће се на шалтеру број 5. Градске управе града Краљева,  радним данима од 8-12 часова.

            У циљу боље информисаности и благовременог преузимања захтева од стране носиоца пољопривредних газдинстава, Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја зa 2022. годину на територији града Краљева и обрасци захтева са прегледом потребне документације  налазе се на званичном сајту града Краљева www.kraljevo.rs – огласна табла.

Print Friendly, PDF & Email