Обавештавају се носиоци пољопривредних газдинстава са територије града Краљева уписани у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом да је град Краљево расписао Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Краљеву за агроекономску  2022/2023. годину.

Обилазак пољопривредног земљишта које се даје у закуп и на коришћење може се вршити 20.07 2022. године.

Рок за подношење документације за пријављивање је до 13.00 сати дана 27.07.2022. године.

Oглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду КРАЉЕВУ налази се на званичном сајту града Краљева www.kraljevo.rs – огласна табла, огласној табли Градске управе града Краљева и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште  www.upz.minpolj.gov.rs.

                                                                        ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА

Print Friendly, PDF & Email