У складу са Законом о фискализацији, сви обвезници фискализације су у обавези да најкасније до 30. априла 2022. године пређу на нови модел фискализације, који подразумева употребу новог хардверског или софтверског решења. У складу са тим, потребно је да почев од 1. маја 2022. године, обвезници издају нове фискалне рачуне са QR кодом, како би наставили да раде у складу са Законом о фискализацијиУ супротном, обвезници ће бити подложни казненим мерама, а у складу са Законом.

Обвезници фискализације су у обавези да најпре путем портала Пореске управе еПорези пријаве локације пословног простора и пословних  просторија, а затим је потребно да преко електронског сервиса за фискализацију, ауторизоване особе траже израду безбедносних елемената за одређени ПИБ и одређени пословни простор који су пријавили. Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за ефискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити.

Када је реч о фискалним уређајима, Пореска управа је до сада одобрила чак 423 елемента електронског фискалног уређаја, а на адреси https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html се налази списак елемената и произвођача, како би се обвезници одлучили који фискални уређај ће користити.

Позивамо вас да, уколико сте обвезник фискализације, у најкраћем року испуните законску обавезу, с обзиром на то да је остало мало времена до обавезног преласка на нови модел е-фискализације.

Print Friendly, PDF & Email