Одељење за инспекцијске послове ће у наредном периоду интензивирати контролу постављених ограда, рампи, заштитних стубића, блокера и сл. на јавним површинама и паркинзима око стамбених зграда који су постављени без одобрења надлежне организационе јединице Градске управе или супротно условима утврђеним одобрењем.

Одсек за послове извршења ће приступити принудном уклањању истих, а против правних лица, предузетника или физичких лица који не буду поступали по решењима инспектора да уклоне постављене препреке предвиђене су казне – сходно Закону о комуналним делатностима, од 100.000 до 1.000.000 за правна лица, уколико се ради о предузетнику, предвиђена казна је од 50.000 до 500.000 динара, а за физичко лице од 20.000 до 50.000 динара.

Print Friendly, PDF & Email