Поводом пожара на градској депонији, обавештавамо грађане да је суботу, 22.10.2022, и недељу, 23.10.2022. године, дошло до прекорачења граничних вредностисуспендованих честица ПМ10. По индексу квалитета ваздуха, ваздух у граду Краљеву био је у категорији – загађен. Прелиминарне вредности износе 65 μg/m3 у суботу и 66 μg/m3 у недељу, а гранична вредност за дневни ниво суспендованих честица износи ПМ10 50 μg/m. Прелиминарне вредност за суспендоване честице ПМ2,5 износе 30 μg/m3 у суботу и 73 μg/m3 у недељу, а гранична вредност износи 20 μg/m3 за календарску годину односно не постоји дефинисана дневна гранична вредност. Концентрације сумпор-диоксида и азотових оксида нису биле прекорачене.

            Препоручује се избегавање физичке активности у спољашњој средини, скраћивање боравка на отвореном и преусмеравање обављања уобичајених активности у затворени простор док се не побољша квалитет ваздуха. Препоруке се односе на целокупну популацију, а посебно на осетљиве групе – старије особе, децу и особе са обољењима срца и плућа.

Мерења квалитета ваздуха врши Завод за јавно здравље Краљево, који је акредитована организација за ове послове.

Print Friendly, PDF & Email