Градско веће града Краљева, на седници одржаној дана 14. септембра 2022. године упутило је Јавни позив за Јавну расправу о Нацрту одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину у делу планирања инвестиција и позвало грађане, удружења, стручну и осталу јавност на учешће у јавној расправи, која ће се спровести у периоду од 14.09.2022. године до 20.09.2022. године. Учесници у јавној расправи могу доставити примедбе, предлоге и сугестије Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева у писаној форми или на e-mail адресу privreda_i_finansije@kraljevo.org на посебном обрасцу, најкасније до уторка, 20.09.2022. године до 12,00 часова, а наредног дана 21.09.2022. године, у 12,00 часова у сали 1 Градске управе града Краљева (Скупштинска сала), Трг Јована Сарића број 1, одржаће се јавна седница.                                                          

Print Friendly, PDF & Email