Градско веће града Краљева, на седници одржаној дана 4.11.2022. године упутило је

– Јавни позив за Јавну расправу о Нацрту одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији града Краљева и

– Јавни позив за Јавну расправу о Нацрту одлуке о допуни Одлуке утврђивању елемената пореза на имовину за територију града Краљева

 и позвало грађане, удружења, стручну и осталу јавност на учешће у јавној расправи, која ће се спровести у периоду од 5.11.2022. године до 14.11.2022. године.

Учесници у јавној расправи могу доставити примедбе, предлоге и сугестије Одељењу за пореску администрацију Градске управе града Краљева у писаној форми или на e-mail адресу poreska_administracija@kraljevo.org на посебним обрасцима, најкасније до 14.11.2022. године (понедељак) до 8,00 часова.

Дана 14.11.2022.године (понедељак) у Свечаној сали Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића број 1 (приземље), одржаће се јавне седнице:

– у 12,00 часова о Нацрту одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији града Краљева и

– у 12,30 часова о Нацрту одлуке о допуни Одлуке утврђивању елемената пореза на имовину за територију града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email