Градско веће града Краљева, на седници одржаној дана 21. октобра 2022. године упутило је Јавни позив за Јавну расправу о Нацрту плана квалитета ваздуха града Краљева за период од 2022. до 2027. године и позвало грађане, удружења, стручну и осталу јавност на учешће у јавној расправи, која ће се спровести у периоду од 24.10.2022. године до 24.11.2022. године.

Учесници у јавној расправи могу доставити примедбе, предлоге и сугестије Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Краљева (Одсек за заштиту животне средине) у писаној форми или на e-mail адресу leap@kraljevo.org на посебном обрасцу, најкасније до 23.11.2022. године до 14.00 часова, а наредног дана 24.11.2022. године (четвртак) у 12.00 часова у свечаној сали Градске управе града Краљева (приземље), Трг Јована Сарића број 1, одржаће се јавна седница.                                                          

Print Friendly, PDF & Email