Градско веће града Краљева, на седници одржаној дана 7. септембра 2022. године упутило је Јавни позив за Јавну расправу о Нацрту Стратегије безбедности саобраћаја на путевима града Краљева за период од 2023. до 2028. године са Акционим планом за исти период и позвало грађане, удружења, стручну и осталу јавност на учешће у јавној расправи, која ће се спровести у периоду од 09. 09. 2022. године до 15. 09. 2022. године.

Учесници у јавној расправи могу доставити примедбе, предлоге и сугестије Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева у писаној форми или на e-mail адресу:

 bezbednost_saobracaja@kraljevo.org

на посебном обрасцу, најкасније до 15. 09. 2022. године до 12.00 часова, а дана 16. 09. 2022. године у 9.00 часова у Сали  број 1 Градске управе града Краљева (Скупштинска сала), Трг Јована Сарића број 1, одржаће се јавна седница.

Print Friendly, PDF & Email