На територији града Краљева у току је гасификација насеља, за потребе широке потрошње.

Позивају се сви заинтересовани грађани, домаћинства, са територије града Краљева, на чијем подручју се тренутно изводе радови на изградњи  дистрибутивне гасоводне мреже, који желе да се прикључе у току њене изградње, да се пријаве на телефон број066/8034245.

За подручја Адрана и Ратине, позивају се сви заинтересовани  грађани, домаћинства, који желе да се прикључе на дистрибутивну гасоводну мрежу, у току њене изградње, да се најкасније до 09. маја 2022. године,  пријаве на телефон број 066/8034245.

У завршној фази су радови на изградњи дистрибутивне гасоводне мреже на подручју Берановца, у Старој чаршији и Чибуковцу. Заинтересовани грађани, домаћинства из Старе чаршије, Чибуковца и Берановца, који желе да се прикључе на дистрибутивну гасоводну мрежу у току њене изградње, имају могућност пријаве за изградњу кућног гасног прикључка закључно до 01. јуна 2022. године.

Контакт телефон је 066/8034245.

Информације, везане за изградњу кућног гасног прикључка, у току изградње дистрибутивне гасоводне мреже, на територији града Краљева, грађани могу добити на следећим адресама:

– Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево, контакт телефон 036/312-019 – Millennium Tem – KBV DATACOM, контакт телефон 066/803-4245

Print Friendly, PDF & Email