На територији града Краљева у току је гасификација насеља, за потребе широке потрошње.

На подручју Рибнице завршена је изградња дистрибутивне гасоводне мреже и изграђено је 90% пријављених кућних гасних прикључака. У циљу пуштања у функцију овог дела дистрибутивне гасоводне мреже, заинтересовани грађани, домаћинства из Рибнице, који желе да се прикључе на дистрибутивну гасоводну мрежу, у току њене изградње, могу да се, најкасније до 07.03.2022. године, пријаве на телефон број 066/803-4245.

У завршној фази су радови на изградњи дистрибутивне гасоводне мреже на подручју Берановца, у Старој чаршији и Чибуковцу. Заинтересовани грађани, домаћинства из Старе чаршије, Чибуковца и Берановца, који желе да се прикључе на дистрибутивну гасоводну мрежу у току њене изградње, имају могућност пријаве за изградњу кућног гасног прикључка закључно са јуном 2022. године.

Контакт телефон је 066/803-4245.

Информације везане за изградњу кућног гасног прикључка, у току изградње дистрибутивне гасоводне мреже, на територији града Краљева, грађани могу добити на следећим адресама:

– Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево, контакт телефон 036/312-019

– Millennium Tem – KBV DATACOM, контакт телефон 066/803-4245.

Print Friendly, PDF & Email