Градска управа града Краљева обавештава све Стамбене, да је у току анкетирање о заинтересованости Стамбених заједница на територији града Краљева за учешће на
Јавном позиву града Краљева за суфинансирање пројекта инвестиционог одржавања и унапређења својства зграда у 2022.години, у складу са важећом Одлуком о обавезном инвестиционом одржавању зграда и суфинансирању инвестиционих пројеката на територији града Краљева.
Анкетирање се спроводи у циљу прикупљања података о броју Стамбених заједница које би биле заинтересоване да узму учешће по учествују на Јавном позиву који ће бити расписан у 2022. гoдини, као и структури по врсти радова пројеката инвестиционог одржавања за које би биле заинтерсоване да кроз Јавни позив реализују.
Анкетирање ће се спроводити у периоду почевши од 27.12.2021.године до 31.01.2022.године.


ПОЗИВ ЗА АНКЕТИРАЊЕ објављен је на званичном сајту града Краљева – kraljevo.rs.

Print Friendly, PDF & Email