Република Србија je кроз Зелени фонд за пошумљавање , преко Јавног позива за пројектно финансирање Министарства заштите животне средине, издвојила 40.000.000 динара, од чега је град Краљево добио 2.120.000  динара. Учешће града износи 480.000 динара.
Средства Зеленог фонда планирана су за набавку садница и пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња, на земљишту које је у надлежности локалних самоуправа.
Локалана самоуправа града Краљева препознале је значај пошумљавања за бољи квалитет живота становника у својој средини и будућност нових генерација и овим новцем планирала је пошумљавање дела парка у Матарушкој Бањи, дела Ратарског имања код Борића, дела Гробља стрељаних 1941. године и дела парка на ушћу реке Рибнице у Ибар.

Print Friendly, PDF & Email