„Metaenterprices“ д.о.о, Београд – Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта – Постројење за третман, односно складиштење отпада, Чибуковац

Краљевачка млекара д.о.о.  –  Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта -Постројење за обраду, третман и прераду млека, Стубал, Краљево

ЈП за уређивање грађевинског земљишта Краљево – Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину – пројекта – Изградња санитарног простора за одлагање комуналног отпада на депонији „Кулагића ада“

Телеком Србија а.д. Београд – Захтев за давање сагласноти на студију о процени утицаја на животну средину пројекта – Базна станица мобилне телефоније „КВ15/КВУ15/КВО15 Матарушка Бање“,  Прогорелица