►„А1 Србија“ д.o.o. – Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину  пројекта – Радио базна станица „KG3044_03 KV_Kraljevo_Obilićeva“, Војводе Путника 15, Краљево

►Предузеће “Пантелић” д.о.о. – Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта – Реконструкција и доградња индустријско-производног објекта, у Ратини

►Телеком Србија а.д. Београд -Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта -Базна станица мобилне телефоније„KV-Cara Lazara-KV23/KVL23/KVU23/KVO23/KVJ23“, Цара Лазара 38, Краљево

►Краљевачка млекара д.о.о.  –  Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта -Постројење за обраду, третман и прераду млека, Стубал, Краљево 

“Metaenterprices” д.о.о, Београд – Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта – Постројење за третман, односно складиштење отпада, Чибуковац

Краљевачка млекара д.о.о.  –  Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта -Постројење за обраду, третман и прераду млека, Стубал, Краљево

ЈП за уређивање грађевинског земљишта Краљево – Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину  пројекта – Изградња санитарног простора за одлагање комуналног отпада на депонији “Кулагића ада”

Телеком Србија а.д. Београд – Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта – Базна станица мобилне телефоније “КВ15/КВУ15/КВО15 Матарушка Бање”,  Прогорелица

►Fitosoll д.о.о. Краљево – Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта – Изградња мале хидроелектране “Мланча”

Краљевачка млекара д.о.о. Краљево – Решење да је потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта – Постројење за обраду, третман и прераду млека, Стубал, Краљево

►Телеком Србија а.д. Београд – Решење да је дата сагласност на студију о процени утицаја на животну средину пројекта – Базна станица мобилне телефоније “КВ15/КВУ15/КВО15 Матарушка Бање”,  Прогорелица

►ЈП за уређивање грађевинског земљишта Краљево – Решење да је дата сагласност на студију о процени утицаја на животну средину пројекта – Изградња санитарног простора за одлагање комуналног отпада на депонији “Кулагића ада”

“Metaenterprices” д.о.о, Београд – Решење да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта – Постројење за третман, односно складиштење отпада, Чибуковац

►Fitosoll д.о.о. Краљево – Решење да је потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта -Изградња мале хидроелектране “Мланча”

 

Print Friendly, PDF & Email