Одлука о грађевинском земљишту (Сл. лист града Краљева, бр. 11/2015)
Одлука о изменама и допунама Одлуке грађевинском земљишту (Сл. лист града Краљева, бр. 31/2019)