У оквиру Градске управе града Краљева управни поступак озакоњења незаконито изграђених објеката спроводи Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности Одсек за послове озакоњења, као орган надлежан за поступак озакоњења, на основу одредаба Закона о озакоњењу објеката, који је почео са применом од 28.11.2015.године.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТ

 

Телефони за информације: 036/306-207; 036/306-071; 036/306-203
e-mail: ozakonjenje@kraljevo.rs; urbanizam@kraljevo.org

Ближе информације о поступку озакоњења објеката грађани могу добити на пријемном шалтеру број 4. у холу улаз број I зграде Градске управе града Краљева, сваког радног дана у времену од 7,30 до 14,30 часова.

ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ И УСЛОВИ TАКСЕ И НАКНАДЕ ПРЕТРАГА УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗАГРАЂЕЊЕ
Локацијски услови Линк овде Линк овде Линк овде
Грађевинске дозволе
Употребне дозволе
Решења по чл.145 ЗОПИ
Print Friendly, PDF & Email