Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno komunalne delatnosti

objavljuje

SPISAK IZDATIH REŠENJA O OZAKONJENJU OBJEKATA

sačinjen shodno članu 35. stav 5. Zakona o ozakonjenju objekata („Službeni glasnik RS“ broj 96/2015 i 83/2018), a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 97/2008, 104/2009-dr.zakon, 68/2012-odluka US i 1074/12).