ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
Координате локани пут
Координате магистрални пут – Железница
Координате река Товарница
ПДР реке Товарнице
Списак парцела за јавну употребу
Списак парцела за Товарница

ГРАФИЧКИ ДЕО
План намене
План регулације