ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
ПДР за изградњу ТС Краљево 6 – Рибница

ГРАФИЧКИ ДЕО
Планирано грађевинско подручје са регулацијом далековода
Синхрон план инфраструктуре