.

ОДЛУКА

О изради  Плана развоја града Краљева за период 2021-2030. године

РЕШЕЊЕ

О образовању Комисије за координацију и израду
Плана развоја града Краљева за период 2021-2030. године