План развоја града Краљева  2021 – 2030


Одлука

  • О изради  Плана развоја града Краљева за период 2021-2030. године

Решење

  • О образовању Комисије за координацију и израду
    Плана развоја града Краљева за период 2021-2030. године
Решења о формирању стручних радних група у оквиру четири области за послове
на изради Плана развоја града Краљева за период 2021-2030. године.