Све информације можете добити у канцеларији 218, на другом спрату Градске управе Краљево.

Радно време

  • 8.00 – 17.00, Канцеларија 218
  • 17.00 – 20.00 обавештења на телефон 064/197-08-88

Информације можете добити путем телефона.

Телефони:
036/306-229
062/232 -747


ЗНАЧАЈ ПОПИСА ЗА ЈЕДНУ ЗЕМЉУ И КОЈЕ ОДГОВОРЕ ДОБИЈАМО?

ПОПИС СТАНОВНИШТВА,ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА ЈЕ НАЈКОМПЛЕКСНИЈА, НАЈОБИМНИЈА АЛИ И НАЈСКУПЉА СТАТИСТИЧКА АКЦИЈА КОЈА СЕ СПРОВОДИ СА ЦИЉЕМ ДА СЕ ПРИКУПЕ ПОЈЕДИНАЧНИ ПОДАЦИ О СТАНОВНИШТВУ И СТАМБЕНОМ ФОНДУ ЈЕДНЕ ЗЕМЉЕ. ПОПИС НАМ ДАЈЕ ОДГОВОРЕ НА НЕКОЛИКО КЉУЧНИХ ПИТАЊА: КОЛИКО НАС ЈЕ, КО СМО АЛИ У РЕЛАЦИЈАМА ПОЛНЕ И СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ, ЕКОНОМСКИХ,ОБРАЗОВНИХ,МИГРАТОРНИХ,ЕТНОКУЛТУРАЛНИХ И ДРУГИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА АЛИ НАМ ТАКОЂЕ ДАЈЕ ОДГОВОРЕ И НА ПИТАЊА ГДЕ И КАКО ЖИВИМО,КРОЗ ПРИЗМУ ОДГОВОРА О СТАНОВИМА, О ПОВРШИНИ И ОПРЕМЉЕНОСТИ СТАНОВА ПОЈЕДИНИМ ПРОСТОРИЈАМА И ИНСТАЛАЦИЈАМА, ВРСТИ ЕНЕРГЕНТА КОЈИ СЕ КОРИСТИ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ СТАНА И СЛИЧНО. ДАКЛЕ, ЈАСНО ЈЕ ДА КРОЗ ПОПИС ДОБИЈАМО ЈЕДАН НУМЕРИЧКИ ОКВИР ПОПУЛАЦИЈЕ И СТАМБЕНОГ ФОНДА ШТО ЈЕ ОСНОВА ДОБРОГ ПЛАНИРАЊА И РАЗВОЈА ЕКОНОМСКИХ, ПОПУЛАЦИОНИХ,СОЦИЈАЛНИХ И ДРУГИХ ПОЛИТИКА АЛИ ЈЕ ТАКОЂЕ ОСНОВА ЗА НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА И ЗА МЕДЂНАРОДНА ПОРЕЂЕЊА.

КАДА КАЖЕМО ДА ЈЕ ПОПИС НАЈКОМПЛЕКСНИЈА СТАТИСТИЧКА АКЦИЈА, НЕ МИСЛИ СЕ САМО НА МЕТОДОЛОГИЈУ И САДРЖАЈ ПОПИСНИХ ОБРАЗАЦА ВЕЋ И НА ОРГАНИЗАЦИЈУ СВИХ АКТИВНОСТИ И БРОЈ УЧЕСНИКА. ЗА ПОТРЕБЕ СПРОВОДЂЕЊА ОВОГОДИШЊЕГ ПОПИСА БИЋЕ АНГАЖОВАНО 2200 ИНСТРУКТОРА И ОКО 15000 ПОПИСИВАЧА.

Како друге земље спроводе Попис, а како ми?

У свету већина земаља попис спроводи на традиционалан начин – непосредним прикупљањем података од врата до врата, изласком пописивача на терен. често се разликује метод прикупљања података. У неким земљама пописивачи попуњавају папирне упитнике или уносе одговоре испитаника помоћу лаптопова или таблета, док се у неким земљама грађани самостално пописују путем интернета. Поједине земље комбинују различите методе, тако што најчешће у првој фази пописа организују самопописивање, а након тога и теренско прикупљање података.

Неке земље прелазе са традиционалног пописа на комбиновани, тако што део података прикупљају на терену, а део преузимају из административних извора (регистара).

Одређени број земаља попис у потпуности спроводи на бази регистра.

У пописном циклусу око 2020. године, државе чланице ЕУ попис спроводе на следећи начин: 10 држава спроводи попис на бази регистара, 11 држава спроводи комбиновани попис и 6 држава спроводи традиционални попис.

Попис 2022. у Србији спроводи се традиционалном методом – податке директно од грађана прикупљају пописивачи, идући „од врата до врата”, при чему, по први пут у нашој пописној пракси, одговоре испитаника уносе у електронске упитнике помоћу лаптопова.

 

КОЈА СУ СВА ПИТАЊА, КОЛИКО ИХ ЈЕ,КОЛИКО ПОДАТАКА ТРЕБА ДА СЕ ПРИКУПИ?

У ПОПИСУ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ 2 ОСНОВНА ОБРАСЦА 1 ЗА СВАКО ЛИЦЕ У ДОМАЋИНСТВУ А ДРУГИ ЗА СТАН И ДОМАЋИНСТВО. И ЈЕДАН И ДРУГИ ОБРАЗАЦ ИМАЈУ ПО 30-ТАК ПИТАЊА. МЕЂУТИМ,ЗАВИСНО ОД СТАРОСТИ ЛИЦА НЕЋЕ СВАКО ЛИЦЕ ОДГОВАРАТИ НА СВАКО ПИТАЊЕ. НПР, ПИТАЊА У ВЕЗИ СА БРАЧНИМ СТАТУСОМ, ФЕРТИЛИТЕТОМ, СЕТ ПИТАЊА О ЕКОНОМСКОЈ АКТИВНОСТИ,  НЕЋЕ СЕ ПОСТАВЉАТИ ДЕТЕТУ МЛАЂЕМ ОД 15 ГОДИНА ВЕЋ СЕ ЧИТАВ ОВАЈ БЛОК ПИТАЊА ПРЕСКАЧЕ УПРАВО ЗАХВАЉУЈУЋИ ПРАВИЛИМА ЛОГИЧКЕ КОНТРОЛЕ КОЈА СУ УГРАЂЕНА У ЕЛЕКТРОНСКИ ОБРАЗАЦ. КРОЗ ОДГОВОРЕ ИЗ ПОПИСНИХ ОБРАЗАЦА МИ ЋЕМО ЗНАТИ КОЛИКО НАС ЈЕ, КО СМО АЛИ У РЕЛАЦИЈАМА ПОЛНЕ И СТАРОСНЕ СТРУЦТУРЕ, ЕКОНОМСКИХ,ОБРАЗОВНИХ,МИГРАТОРНИХ,ЕТНОКУЛТУРАЛНИХ И ДРУГИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА АЛИ ЋЕМО ТАКОЂЕ ДОБИТИ ОДГОВОРЕ И НА ПИТАЊА ГДЕ И КАКО ЖИВИМО,КРОЗ ПРИЗМУ ОДГОВОРА О СТАНОВИМА, О ПОВРШИНИ И ОПРЕМЉЕНОСТИ СТАНОВА ПОЈЕДИНИМ ПРОСТОРИЈАМА И ИНСТАЛАЦИЈАМА, ВРСТИ ЕНЕРГЕНТА КОЈИ СЕ КОРИСТИ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ СТАНА И СЛИЧНО.

ПРОЦЕНА ЈЕ ДА ЋЕ ПРОСЕЧНО ВРЕМЕ ЗАДРЖАВАЊА ПОПИСИВАЧА У ДОМАЋИНСТВУ БИТИ ОКО ПОЛА САТА.

ДА ЛИ СУ ГРАЂАНИ ОБАВЕЗНИ ДА ПРИМЕ ПОПИСИВАЧА И УЧЕСТВУЈУ У ПОПИСУ?

Према Закону о попису становништва, домаћинстава и станова, држављани Републике Србије са пребивалиштем односно боравиштем у Републици Србији, као и стално настањени странци са боравиштем у Републици Србији, у обавези су да учествују у Попису и да на сва питања дају тачне и потпуне одговоре. Према Уставу Републике Србије грађани нису дужни да се изјасне о својој националној припадности и вероисповести.Свако одбијање, као и давање непотпуних и нетачних података, за собом повлачи прекршајну одговорност и новчану казну od 20.000 do 50.000.

БЕЗБЕДНОСТ ПОДАТАКА ПРИКУПЉЕНИХ У ПОПИСУ ЈЕ ГАРАНТОВАНА ЗАКОНОМ О ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА,ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА2022., ЗАКОНОМ О СТАТИСТИЦИ И ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ. МОГУ СЕ КОРИСТИТИ ИСКЉУЧИВО У СТАТИСТИЧКЕ СВРХЕ У ЗБИРНОМ ОБЛИКУ АЛИ НИКАКО КАО ПОЈЕДИНАЦНИ ПОДАЦИ.

У циљу што ефикаснијег пописа грађанима је на располагању и Инфо-центар који у функцији од 15. септембра. Позивом Инфо-центра, путем броја телефона 0800 444 005, грађанима ће се јављати оператери који ће давати потребне информације, као и одговоре на сва питања која се односе на Попис 2022.

Позиви ка Инфо-центру су бесплатни и доступни са територије целе Србије, из фиксне мреже Телекома Србије и мобилних мрежа.

Радно време Инфо-центра је од 8 до 20 часова, свакога дана.

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ПОПИСА 2022. ГРАЂАНИМА СУ ДОСТУПНЕ НА САЈТУ РЗЗС https://www.stat.gov.rs/И ПОСЕБНОМ ПОПИСНОМ САЈТУ https://popis2022.stat.gov.rs/sr-Latn/

Print Friendly, PDF & Email