На данашњој седници Градског већа града Краљева, већници су донели Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у Краљеву у току месеца априла 2018.године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за април 2018.године, Закључак о утврђивању Предлога одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу коридора инфраструктуре у обухвату Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Голија“, и којим се Скупштини града предлаже њено доношење, Решење о распореду и времену коришћења без накнаде спортске хале у Рибници и спортске хале у Краљеву у 2018. години као и  Решења по жалбама грађана.>>>опширније

 

 

      АКТИ ДОНЕТИ НА 59.СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

          

Print Friendly, PDF & Email