Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је граду Краљеву одобрило бесповратну испоруку КАН ђубрива, а на основу расписаног јавног огласа и на основу захтева који су поднели пољопривредни произвођачи.
Расподела минералног ђубрива пољопривредним произвођачима са територије града Краљева се врши на основу Закључка Владе Републике Србије о бесповратној испоруци минералног ђубрива КАН 27 % Н физичким лицима – носиоцима пољопривредног газдинства са територије 27 јединица локалне самоуправе, за радове у  засадима воћа за 2018. годину.

Print Friendly, PDF & Email